Vijftiende zondag door gewone tijd – Zuster Nina Vandamme, SNDdeN

Een glimp van Gods goedheid - Zuster Nina Vandamme 10 juli 2022 Lukas 10: 25-37 Het verhaal van de barmhartige...

Fifteenth Sunday in Ordinary Time – Sister Nina Vandamme, SNDdeN

Glimpses of God's Goodness - Sr. Nina Vandamme July 10, 2022   Luke 10: 25-37 The story of the Good Samaritan …...

Fourteenth Sunday in Ordinary Time – Sister Rita Raboin, SNDdeN

July 3, 2022 Luke 10: 1-12 "The harvest is abundant but the laborers are few..." This is probably a picture of what...