Sisters of Notre Dame de Namur

Zuster Bernadette Janssens

Ik vertaal mijnlevensbeschrijving in het nederlands ...in het vlaams. Janssens Bernadette geboren in 1939 op 4 juni in Aalter (gemeente tussen Brugge en Gent). Trad in bij de Zusters van O.L.Vrouw op 2 Februari 1963. Was kleuterleidster aan het O.L.Vrouwinstituut in Berchem (Antwerpen) gedurende 30 jaar waarvan 16 als schoolhoofd.

Momenteel is ze werkzaam als pastorale werkster (pastor) in de St.Janskliniek in Brussel,Kruidtuinlaan, 32 2000 Brussel. En dit sedert 14 jaar. Dit engagement bracht voor haar een hele ommekeer teweeg....het was als een 2de roeping. Ze leerde er meer geduld te hebben met zichzelf en de anderen ...Ze leerde er vooral de "kunst" van het luisteren ...heel belangrijk bij zieken en lijdenden. Een glimlach ...een blij gezicht maakte de mensen duidelijk dat ze een gelukkige vrouw is ...een gelukkige vrouw in de Kerk (kerk). Geen onheil kan haar als het ware deren ...want" Zijn "staf en zijn stok geven haar zekerheid.(Ps.23)= ps.van de goede Herder.

Al die jaren werd haar hart " diep" geraakt door de goedheid van God. En de H.Julie, de moedige vrouw inspireerde haar om in haar voetstappen te treden en zich te verheugen, altijd opnieuw, in die goedheid van God ...en dit met alle zusters van O.L.Vrouw over de ganse wereld.

« Voir tous les Auteurs