Gospel Reflections

Feast of the Assumption

Luke 1:39-56

Feast Day Reflection by Zuster Bernadette Jansens

Published: August 15, 2015


De Schriften spreken niet over dit mysterie, maar heel vlug heeft het geloof van de Kerk hier omtrent getuigd. Welk een mooi feest! Ziedaar het volmaakte schepsel dat ten hemel wordt opgenomen, nà Jezus de Kristus het vleesgeworden Woord.

In het evangelie van vandaag lezen wij in het evangelie van Lucas 1 , 39 - 56 het volgende. Op die dag begaf Maria zich met spoed naar een bergachtige streek...in de stad Judea.Daar aangekomen bij haar nicht Elisabeth groet ze haar heel innemend .Wanneer Elisabeth deze begroeting hoorde sprong het kind in haar schoot...! Want ook zij was in blijde verwachting. Aanstonds werd Elisabeth vervuld van de H.geest en riep met luide stem : "Gij zijt gezegendd Maria onder alle vrouwen." Op haar beuurt antwoordde maria: "Mijn ziel prijst de Heer want Hij heeft zich neergebogen over zijn nederige dienares." Maria bleef ongeveer 3 maanden bij Elisabeth, daarna keerde ze naar huis terug.

Treden wij tijdens deze vakantieperiode in de voetsporen van Maria...om het even welke dienst wij willen verrichten.Ze gaat ons voor...ten alle tijde. En bidden wij vooral tot haar ...de moeder vanjezuus en onze Moeder. Bidden wij samen met Paul Claudel, de franse schrijver ... bekeerd voor het beeld van Maria in de Notre Dame te Parijs; (1886 ).

"Maria, ik kom niet m te bidden...ik heb niets te offeren en niets te vragen.

Ik kom gewoon om u te ekijken , Maria.

Juist een ogenblik maar, wanneer alles vervaagt;

Bij u zijn, Maria, hier op deze plaats..; de plaats waar u verbijft.

Niets zeggen...; alleen uw gelaat bekijkend.

En het hart laten zingen in zijn eigen taal;

Wantgij zijt de uitnemende Vrouw. Gij hebt mij gered.

Ik kom tot u omdat gij er altijd zijt en heel eenvoudig omdat Gij MARIA zijt. Amen “

Kan het mooier ...kan het eenvoudiger...? Mooi en intens Mariafeest voor elke zuster van O._L._Vrouw!

 


Het is 12 uur 's middags. Ik zie de kerk geopend. Je moet invoeren.

Moeder van Jezus Christus, ik niet alleen bidden.

Ik heb niets te bieden en niets te vragen.

Ik heb nog maar net, Moeder, naar je kijken.

U kijkt, weent met geluk, wetende

Ik ben je zoon en je bent er.

Gewoon voor een moment terwijl alles stopt.

Middag!

 

Omdat het met u, Maria, in deze plaats waar je bent.

Zeg niets, kijk naar je gezicht,

Laat het hart te zingen in zijn eigen taal.

Zeg niets, maar alleen omdat we zingen hart is te vol,

Omdat de merel volgende zijn idee in deze soorten plotselinge coupletten.

Want je bent mooi, omdat je onberispelijk zijn,

De vrouw in de eindelijk herstelde Dank.

 

Het wezen in haar eerste eer en zijn uiteindelijke bloei,

Zoals God verlaten op de ochtend van zijn oorspronkelijke pracht.

Onuitsprekelijk intact want je bent de moeder van Jezus Christus,

Wat is de waarheid van je armen, en de enige hoop en de enige vruchten.

Omdat je de vrouw, Eden van de oude vergeten tederheid,

Wiens blik is het hart plotseling en brengt de geaccumuleerde tranen,

Omdat je me gered, omdat je Frankrijk hebt opgeslagen,

Omdat ze ook, net als ik, je had dat ding dat opkomt,

Want in een tijd waarin alles kraakte, dat is wanneer je tussenbeide,

Want je hebt Frankrijk eens te meer gered,

Omdat het 's middags, omdat we zo ver vandaag

omdat je er bent voor altijd, alleen maar omdat je Mary, simpelweg omdat je bestaat,

Moeder van Jezus Christus, zij dank!

Paul Claudel (extrait de "La Vierge à midi", Poèmes de Guerre, N.R.F., 1914-1915)

 

« View all Gospel Reflections