Réflexions sur l'Evangile

20th Sunday of Ordinary Time

Matthew 15:21-28

Sunday Gospel Reflection by Zuster Bernadette Janssens

Publié: August 17, 2014


Om goed het leven van Jezus, zijn gebaren en zijn leer te verstaan , moeten wij deze telkens terugplaatsen in hun historische context .Hij leefde in een ontstuimige politieke periode en tevens onder de onuitstaanbare aanwezigheid van de romeinse bezetter. Hij leefde in een verscheurde wereld gekenmerkt door geweld , onrechtvaardigheid enz.een wereld ietwat gelijklopend met de onze. Vandaag in het evangelie gaat Jezus op verkenning naar de vraag wat rein is en onrein en dit om even te ontsnapppen aan zijn tegenstaanders die hem verwijten de joodse reinheidswetten te overtreden. En dit alles doorheen de smeekbede van een vrouw. Er volgt een ewonderenswaardige uitwisseling.

De vrouw richt zich tot hem en zegt:"De honden eten toch immers ook de kruimels die van de tafels van hun meester vallen." Welk geloof ...wat eeen durf ! En verwonderlijk Jezus zwijgt, alsof hij zich aansloot bij het particularisme en de arrogantie van de Joden.Hij aarzelt,maar op vraag van de apostelen die zich stilaan ergeren aan dit gesprek beslist.

Hij toch te antwoorden.De Kananese vraagt de kruimels , maar met zo een geloof en in grote deemoed. En ziedaar Jezus onthaalt deze vrouw op de maat van haar geloof .Ja , hij richt werkelijk de verstotenen op en beschermt de vreemdeling.Jezus kan zich uiteindelijk maar verheugen om die vrouw, want zij betuigt hem in het openbaar haar groot geloof.En het woord van Jezus:" Vrouw uw geloof is groot verandert radikaal haar levenn! Door haar antwoord plaatste zij zich in een relatie van vertrouwen en nabijheid. Echter een trage bevalling voor deze twee die eerlijk durfden uitkomen voor hun beperkingen...voor Jezus zijn nationalisme en voor de vrouw haar hopeloze situatie. En zo ontvingen beiden een "surplus"van leven. Kon het mooier?!

En wij , zijn wij bekwaam als dochters van Mère Julie een evangelie te beleven zonder grenzen ...en de goed afgebakende domeinen van onze gewoonten en vooroordelen op te geven?

« Voir tout Évangile Reflections