Vijftiende zondag door gewone tijd – Zuster Nina Vandamme, SNDdeN

Jul 6, 2022 | Gospel Reflections

Een glimp van Gods goedheid – Zuster Nina Vandamme

10 juli 2022

Lukas 10: 25-37

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan … wie heeft dit niet in zijn kindertijd horen vertellen. Het klinkt ons bekend in de oren en hebben de neiging om te zeggen: ja, dat verhaal kennen wij. Maar kennen we dit echt? Kennen we dit vanuit ons geheugen, ons verstand of vanuit ons hart? De grote vraag is: “Wat doen we ermee?” Jij en ik en wij allemaal. Laat ons samen op ontdekking gaan om te horen, te zien, te voelen en onze handen uit de mouwen te steken en te doen wat moet gedaan worden.
De wetgeleerde stelt zich voor als een mens met edele verlangens. Hij wil het eeuwig leven verwerven en stelt daarom een vraag aan Jezus. Alleen is het motief van waaruit de wetgeleerde Jezus een vraag stelt niet 100 % zuiver. Zijn bedoeling is van Jezus op de proef stellen. Eigenlijk wil hij weten of Jezus de wet naleeft. Hij wil de wet gebruiken om Jezus te oordelen.
Jezus doorziet zijn schijnintentie en gebruikt een wedervraag. “Wat staat er in de wet?”
De wetgeleerde bewijst zijn kennis door het citeren van de wet “vanuit zijn geheugen”.
Is zijn kennis verder afgedaald in zijn hart, zijn ziel … en is ze doordrenkt met al zijn krachten en zijn verstand? Kennis hebben van de wet veronderstelt een grote betrokkenheid van het hart.
Jezus prijst het antwoord van de Schriftgeleerde en zegt eenvoudig: “Doe dit dan”. Het begrip “naaste” is hem vreemd omdat hij niet betrokken is met zijn hart, maar hij wil zijn vraag aan Jezus verantwoorden. Jezus beseft dat in discussie gaan niet vruchtbaar is, Hij vertelt daarom een parabel.
De parabel verwijst naar iemand die ongevraagd je pad kruist, bovendien in nood is en een appèl doet op je. Dit appèl is niet altijd even welkom, want je hebt nog zoveel andere dingen te doen. Er omheen lopen zoals de priester en de leviet is dan het handigst, maar niet het meest liefdevolle. En hier komt heel duidelijk naar voor dat de eigenlijke wet “de liefde” is. We zien deze vertolkt in de barmhartige Samaritaan. Hij kent de wet van de liefde, de wet waarin het hart wordt aangesproken, zijn ziel met al zijn krachten en verstand. Hij weet wie de naaste is, ook al wordt hierdoor zijn reisplan verstoort. Hij ziet de man liggen, in zijn hart leeft medelijden, hij treedt op de man toe, verbindt de wonden met wijn en olie, tilt de man op zijn rijdier, brengt hem naar de herberg, voorziet in de zorg en betaalt deze. Het mogelijke tekort zal hij vergoeden bij zijn terugkomst.
Eénmaal geraakt in je hart kom je in beweging en wordt liefde omgezet in daden, want de wet van de liefde gaat het redelijke ver te boven.
Jezus is een pedagoog van groot formaat. Hij vraagt aan de wetgeleerde wie de naaste is van de man die in de handen van rovers is gevallen. Jezus spreekt zelf geen oordeel uit, hij laat de wetgeleerde oordelen. Daarna voegt Hij eraan toe: “Ga dan en doe evenzo”.
Om over na te denken:
– Vanuit welke motieven gebruik ik wetgeving, richtlijnen en/of afspraken?
– Gebruik ik voorschriften en wetten vooral voor mezelf of voor anderen?
– Ben ik bereid mijn dag te laten verstoren door onverwachte zaken die de inzet van mijn hart vragen?

 

Lukas 10: 25-37

There was a scholar of the law who stood up to test him and said,”Teacher, what must I do to inherit eternal life?” Jesus said to him, “What is written in the law? How do you read it?” He said in reply, You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.” He replied to him, “You have answered correctly; do this and you will live.”
But because he wished to justify himself, he said to Jesus, “And who is my neighbor?”

Jesus replied, “A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off leaving him half-dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, ‘Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back.’ Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers’ victim?”
He answered, “The one who treated him with mercy.” Jesus said to him, “Go and do likewise.”

The Gospel of the Lord.

 

 

Meet Sister Nina Vandamme, SNDdeN

Nina Vandamme was born in Antwerp in Belgium: she entered the Sisters of Notre Dame at the 8th of September 1967. Before entering the Sisters of Notre Dame, she taught for 3 years at the first year of a primary school in Antwerp. After her novitiate, she taught for 9 years at the SND primary school in Berchem again in the first year and worked for another 9 years as a remedial teacher for children with learning difficulties in the same school. After that she was missioned as a principal to the primary school and kindergarten of Antwerp for 13 years. Sr. Nina is very grateful for what she has been able to learn from children. She says: “They have been my teachers. I sometimes wonder who was teaching whom: did I teach them or did they teach me?” She responds: “The answer is probably: ‘a bit of both’, but at all events I owe them a great debt–especially, those who challenged me to keep searching until I found what they needed and refused to let me give up.”